مردان مریخی، زنان ونوسی

مردان مریخی، زنان ونوسی 

 

در یک زندگی مشترک، زن و مرد هر دو در یک تراز هستند. اگر در شرایط تصمیم گیری، که از بدیهیات زندگی مشترک به شمار می آید، لحظاتی پیش بیاید که نظرات طرفین در تعارض با یکدیگر باشد و نظریات متفاوتی وجود داشته باشد، طبیعتا اولین قدم در حل این اختلاف، قانع کردن یکدیگر می باشد که آنهم با گفتگو و ارائه استدلالات منطقی حاصل می شود… 

▪ در علم روانشناسی، سالاری چه تعریفی دارد؟

سالاری در حوزه روانشناسی، به معنای رهبریت و یا قدرت تصمیم گیری نهایی است. البته در حوزه اجتماعی هم به همین معناست؛ یعنی فردی تصمیم نهایی را بگیرد و دیگران، تابع تصمیم او شوند.

▪ آیا می توان گفت این “سالاری” نوعی بیماری است؟

خیر. در واقع قراردادی است که انسانها بدلیل زندگی اجتماعی شان، با یکدیگر دارند. طبیعتا افراد نمی توانند در لحظاتی که تصمیم گیری هایشان دچار تعارض است، مشترکا تصمیم گیری کنند؛ در نتیجه سالاری یک قرار زندگی اجتماعی است. در نهایت یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیرد. این موضوع در میان حیوانات هم که از زندگی اجتماعی برخوردارند دیده می شود. در واقع یکی رهبریت گروه را به عهده گرفته و دیگران تابع او می شوند.

زمان انتشار: يكشنبه 08 دي 1392 (7 سال قبل)
تعداد بازدید: ۶۳۹۶