دکتر بدری سادات بهـرامی تحصیلاتشان را در دانشگاه تهــران و رشته مشــاوره آغاز و با معدل 19 مقطع کارشناسی را به اتمام رسانیده و با کسب رتبه اول کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد شدند. مقطع ارشد و دکتـرا را بدون وقفـه خوانده و از سال 1380 مرکز مشاوره شکیـبــا را تاسیس ، که در آن تیــم کاملــی از روان شناســان و مشــاوران مشغــول به کارمی باشند که در تمامی حیطه ها ازکودک تا سالمند را در بر می گیرد. در دانشگاه شهید بهشتی و امام حسین تدریس نموده و 3 جلد کتاب ترجمه نموده و عضو کمیته تخصصی ازدواج سازمان ملی جوانان می باشند.